ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นเงินรับขวัญบุตรแรกเกิด โดย : admin วันที่ : 2016-12-15 14:15:11 IP : 112.143.6.130

     
        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและใช้ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก  สมาชิกสมทบและครอบครัวและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.59 เป็นต้นไป โดยเพิ่ม หมวดที่ 3 การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดของสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแก่สมาชิกและครอบครัวที่มีทายาทใหม่ และให้เป็นเงินออมจำนวนแรกสำหรับบิดามารดาที่จะฝากสะสมเพิ่มเติมให้กับบุตรโดยให้ได้รับเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดของสมาชิก รายละ 2,000 บาท ต่อครอบครั

เงื่อนไขการจ่ายเงินรับขวัญบุตรแรกเกิด

ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกถึงวันที่สหกรณ์กำหนด ตามประกาศของสหกรณ์

การขอรับเงินรับขวัญบุตรแรกเกิด

          ให้สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับเงิน ยื่นหนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บุตรเกิด หากเกินกำหนดถือว่าหมดสิทธิการรับเงินรับขวัญบุตรแรกเกิด และให้ส่งหลักฐานพร้อมหนังสือขอรับเงิน 1 ชุด ดังนี้

(1) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก

(2) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก

(3) สำเนาสูติบัตรของบุตร

(4) สำเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก


มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

แบบฟอร์มขอรับเงินรับขวัญบุตรแรกเกิด

Nike Zoom Winflo 2 Gray ADIDAS TUBULAR X PREMIUM ADIDAS ORIGINALS ULTRA BOOST NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE FéRFI NIKE AIR FORCE 1 FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS SUPERSTAR HOMME AIR JORDAN 3.5 EBAY NIKE AIR MAX 90 HIGH Online Air Max 2016 Premium NIKE AIR HUARACHE PRM NIKELAB ROSHE DAYBREAK NIKE AIR FORCE ONE REEBOK PUMP FURY ROAD Jordan Hydro Retro 13 NIKE AIR JORDAN 5 RETRO Nike Air Max 90 UNDER ARMOUR CURRY 2 LOW NEW BALANCE SCHUHE ADIDAS EREDETIS ZX 8000 WEAVE NIKE ROSHE RUN